Poolskötsel / Vinterstängning

Poolskötsel

Att ta väl hand om sin pool såsom kontinuerlig rengöring, god vattenkvalitet, korrekt vinterstängning/uppstart gör att man får ut det mesta av sin pool och kan förlänga livslängden på tillbehören. Nedan förklarar vi hur poolen startas upp på våren och stängs ner på vintern. Vi beskriver även vad som behövs göras under badsäsongen för att vattnet ska hållas klart och rent.

Innehåll

Vinterstängning av pool

Vår poolstomme klarar av att frysa. Vattnet kan behållas i poolen men vattennivån ska sänkas ner under inloppen. Viktigt att tänka på är att dränera all utrustning på vatten i teknikrummet om teknikrummet inte håller över 10 plusgrader. Även värmepumpen ska tömmas på vatten. Om pumpen är placerad under vattnets yta ska vinterpluggar monteras i inloppen om det finns risk att poolen fylls med vatten pga regn (beror på vilken typ av vintertäckning man har).

 

Steg för steg

1. Plocka ur lamporna medan vattnet fortfarande är behagligt. Detta behövs endast göras om det finns risk att vattnet fryser ner till lamporna. Förvara lamporna i en plastpåse på poolkanten.

2. Tillsätt algmedel enligt rekommendationer på förpackningen och justera pH-värdet till 7,2-7,6 ett par dagar innan vinterstängning. Stäng även av värmepumpen och låt temperaturen sjunka till under 7-12 grader. Låt kloret reduceras under den tiden som temperaturen sjunker. Om vattnet är under 10 grader bildas inte tillväxt i vattnet och poolen håller sig klar under vintern vilket är trevligt om man har ett pooltak och kan se vattnet.

3. Backspola sandfiltret ordentligt (ca 3-5 minuter).

4. Ställ därefter sandfiltrets handtag på ’Avlopp’ (Waste).

5. Sänk vattennivån till ca 50 mm under bräddavloppet. Detta görs oftast med hjälp av en sänkpump. Sätt vinterpluggar i inloppen. Ett annat alternativ är att sänka vattennivån under inloppen.

6. Ta bort silkorgen ur bräddavloppet. Flytta pluggen från dräneringshål till hålet där slangen går till teknikrummet. Ett alternativ är att sätta i en upp- och nervänd petflaska som passar i bräddavloppet. Denna används för att ta upp kraften av is som expanderar och skyddar därför bräddavloppet.

7. Ta bort de ställbara kulorna i inloppen. Sätt vinterpluggar i inloppen om vattennivån inte sänkts under inloppen. Det kan vara bra att ha vinterpluggar även om vattennivån sänks under inloppen ifall det finns risk att den vintertäckning man har tar in regnvatten.

8. Värmepumpen ska tömmas helt på vatten. Lossa på kopplingarna och luta värmepumpen ca 45 grader för att helt säkerställa att vattnet rinner ut från värmepumpen. Täck värmepumpen med medföljande vinterskydd för att undvika att det regnar in i den.

9. Stäng av strömmen. Dra ut sladdarna för cirkulationspump och ev saltklorinator och UV-ljus.

10. Lossa kopplingen innan pumpen för att dränera röret mellan pool och teknikrum.

11. Pumpen ska tömmas helt på vatten. Detta görs genom att locket lossas och silkorgen plockas ut. Pumpen har en avtappningsplugg i botten. Använd endast avtappningspluggen om det finns risk att vatten fortfarande finns kvar i vissa fack i pumpen.

12. Ta bort manometern på filtrets centralventil. Dränera filtret på vattnet genom att lossa dräneringspluggen.

13. Vid saltklorinator: Saltklorinatorn ska tömmas helt på vatten. Behåll saltcellen på plats, dock tom på vatten. Avstängningsventilerna ska vara öppna. Givarna till saltklorinator ska förvaras i de medföljande plaströren. Fyll rören med kranvatten. Viktigt att givarna är fuktiga under hela vintern. Kontrollera ibland vattennivån. Plaströren ska förvaras i rumstemperatur.

14. Vid UV-ljus: UV-ljuset ska tömmas på vatten genom att lossa skruvkopplingar. Låt dom vara lösa under vintern.

15. Alla kranar ska ställas i öppet läge dvs kranarna ska ligga längs med rörets riktning.

16. Täck över poolen för vintern. Kontrollera om ditt poolskydd klarar snöbelastning. Om poolskyddet inte klarar snölast rekommenderas vinterplåtar eller vinteröverdag. Poolrobot ska stå frostfritt.

Tips: Om du har tillgång till en våtdammsugare kan denna användas för att tömma slangar och pumpar. Se till att förvara alla smådelar som skruvats av på ett bra ställe som är lätt att komma ihåg =)

Poolskötsel