Poolskötsel / Vinterstängning

Poolskötsel

Att ta väl hand om sin pool såsom kontinuerlig rengöring, god vattenkvalitet, korrekt vinterstängning/uppstart gör att man får ut det mesta av sin pool och kan förlänga livslängden på tillbehören. Nedan förklarar vi hur poolen startas upp på våren och stängs ner på vintern. Vi beskriver även vad som behövs göras under badsäsongen för att vattnet ska hållas klart och rent.

Innehåll

Avstängning av pool inför vintern

Vår poolstomme klarar av att frysa. Vattnet kan behållas i poolen men vattennivån ska sänkas ner under inloppen. Viktigt att tänka på är att dränera all utrustning på vatten i teknikrummet i de fall teknikrummet inte håller över 10 grader plus. Även värmepumpen ska tömmas på vatten. Om pumpen är placerad under vattnets yta ska vinterpluggar monteras i inloppen om det finns risk att poolen fylls med vatten pga regn (beror på vilken typ av vintertäckning man har).

Steg för steg

1. Justera pH-värdet till 7,2-7,6, stäng av värmen och låt temperaturen sjunka till 7-12 grader. Låt kloret reduceras under den tiden som temperaturen sjunker.

2. Backspola sandfiltret ordentligt (ca 3-5 minuter). Ställ därefter sandfiltrets handtag på ’Avlopp’ (Waste).

3. Sänk vattennivån till under inloppen. Detta görs oftast med hjälp av en sänkpump.

4. Stäng av strömmen.

5. Tag bort silkorgen och klaffluckan ur bräddavloppet. Sätt i en expansionsflaska eller en upp- och nervänd petflaska som passar i bräddavloppet. Denna används för att ta upp kraften av is som expanderar och skyddar därför bräddavloppet.

6. Ta bort de ställbara kulorna i inloppen. Om pumpen är placerad under vattennivån ska vinterpluggar sättas där inloppskulorna suttit. Anledningen till detta är att vattennivån i poolen kan höjas vid regn (beroende på vilken pooltäckning som används). Om vattennivån höjs upp till inloppen kommer vatten att rinna ner i teknikrummet.

7. Ta upp belysningsinsatsen och förvara den i en plastpåse på poolkanten.

8. Sandfiltret ska tömmas på vatten. Detta görs genom att lossa på avtappningspluggen som sitter i botten på sandfiltret.

9. Pumpen ska tömmas helt på vatten. Detta görs genom att locket lossas och silkorgen plockas ut. Pumpen har en avtappningsplugg i botten. Använd endast avtappningspluggen om det finns risk att vatten fortfarande finns kvar i vissa fack i pumpen. Pumpen ska därför vändas upp och ner för att säkerställa att allt vatten rinner ut. Om pumpen står i ett utrymme där det kommer att bli minusgrader rekommenderas att den förvaras inomhus under vintern.

10. Ta bort manometern på filtrets centralventil.

11. Värmepumpen ska tömmas helt på vatten. Lossa på kopplingarna och luta värmepumpen ca 45 grader för att helt säkerställa att vattnet rinner ut från värmepumpen.

12. Tillsätt algmedel enligt rekommendationer på förpackningen.

13. Täck över poolen för vintern. Kontrollera om ditt poolskydd klarar snöbelastning. Om poolskyddet inte klarar snölast rekommenderas vinterplåtar.

Kontakta oss gärna för information och rådgivning. För att få en offert kan du skicka in en prisförfrågan.

Poolskötsel