Radonduk / Materialpaket

Radonduk

Radon är ett radioaktivt grundämne som bland annat finns i marken. Om det finns förhöjda värden av radon i marken där ett hus ska byggas är de en god idé att skydda huset mot radon. Enligt Boverkets regler BFS 1993:57 får radonhaltens årsmedelvärde i en ny byggnad inte överskrida 200 Bq/m3. Genom att lägga en radonduk, eller ett membran som det även kallas, får man ett skydd mot gas- och radonuppträngning i byggnaden.

Innehåll

Materialpaket – Icopal Radonduk

Frakt ingår vid samlastning med vårt grundpaket.

Radonmembran-600H

RMB400-RAC800-600H

Radonmembran RMB 400 alt RAC 800

Vi säljer två typer av radonmembran, RMB 400 och RAC 800. Den stora skillnaden är att RMB 400 skyddar mot radon och att RAC 800 skyddar både mot gas och radon.

Radonskydd-skarvar-600H

Icopal geobutyl skarvband

Icopal geobutyl skarvband används till skarvarna av ovanstående membran. Det är en dubbelhäftande tejp av butylgummi som är UV och åldersbeständigt.

Radonskydd-genomforing-600H

Icopal Elothene genomföringsband

Icopal Elothene är ett gastätt självklistrande skarvmembran som ger en bra säker het vid genomföringar. Den kan även användas för att laga revor och hål med.

Kontakta oss gärna för information och rådgivning. För att få en offert kan du skicka in en prisförfrågan.

För mer information besök gärna Icopals hemsida www.icopal.seAlla bilder på denna sida är från © Icopal AB

Radonduk