Radonduk / Montering

Radonduk

Radon är ett radioaktivt grundämne som bland annat finns i marken. Om det finns förhöjda värden av radon i marken där ett hus ska byggas är de en god idé att skydda huset mot radon. Enligt Boverkets regler BFS 1993:57 får radonhaltens årsmedelvärde i en ny byggnad inte överskrida 200 Bq/m3. Genom att lägga en radonduk, eller ett membran som det även kallas, får man ett skydd mot gas- och radonuppträngning i byggnaden.

Innehåll

Montering – Icopal Radonduk

Beroende på vilken duk som används så placeras radonmembranet på olika ställen i konstruktionen enligt figuren nedan. Oavsett placering är det viktigt att skarvar och genomföringar blir lufttäta och därmed förhindrar radongasen från att komma upp i byggnaden.

Utförande A. Radonmembran i betongplattan.
Utförande A. Radonmembran i betongplattan.
Icopal RMB 400

RMB 400 monteras på första lagret cellplast och läggs under hela plattan enligt utförande A. Membranet ska inte bli fastlåst eller skadas vid mindre rörelse. Det är viktigt att inte punktera duken med cellplastspik.

Utförande B. Radonmembran under grunden.
Utförande B. Radonmembran under grunden.
Icopal RAC 800

Denna duk kan antingen läggas i konstruktionen enligt utförande A eller under grunden enligt utförande B. Läggs duken enligt utförande B läggs duken innan grunden skapas, på så sätt undviks att membranet performeras av genomföringar. Membranet ska dras 1,2 m utanför grundkonstruktionen för att förhindra att radonhaltig luft dras in under konstruktionen och ska skyddas av en geotextil.

Tillbehör till RMB 400 och RAC 800

I vårt radonpaket ingår även tillbehören Icopal geobutylskarvband och Icopal Elothene genomföringsband. Membranet ska vara fri från olja, fett, dam och smuts för att få optimal vidhäftning. Lägsta monteringstemperatur är +5 grader.

Radonskydd-skarvar-600H

Icopal Geobutylskarvband

Icopal Geobutylskarvband används till skarvning av både RMB 400 och RAC 800. Membranen skarvas enligt bilden ovan.

Radonskydd-genomforing-600H

Icopal Elothene genomföringsband

Denna produkt är mjuk och elastiskt vilket gör den lätt att forma och skapar en säker fog. Montera genomföringsbandet vid samtliga genomföringar enligt figuren ovan.

Kontakta oss gärna för information och rådgivning. För att få en offert kan du skicka in en prisförfrågan.

För mer information besök gärna Icopals hemsida www.icopal.seAlla bilder (ej grundsektioner) och filmer på denna sida är från © Icopal AB

Radonduk