Golvvärme / Flytande Golv

Golvvärme

Golvvärme ger sköna golv att gå på och värmer upp hela rummet på ett behagligt sätt. Med golvvärme alstras värme på en låg temperatur som är fördelat på en stor yta. Då golvvärme är ett lågtemperaturssystem passar det bra med energisnåla värmekällor såsom värmepump, bergvärme eller solvvärme.

Innehåll

Golvvärme med flytande golv

Vid renovering av en grund eller ett golv kan vattenburen golvvärme läggas in. Vilken typ av system man väljer att lägga in beror på förutsättningarna i huset. Flytande golv är ett materialpaket som är framtaget för att passa där det redan finns ett befintligt golv och passar därför bra vid renovering. Dock kan även golvvärme för betongplatta och golvvärme för träbjälklag användas vid renovering.

Flytande golv används när det redan finns ett befintligt golv och passar därför bra vid renovering. Systemet består av golvvärmeskivor av cellplast, värmespridningsplåtar av aluminium, golvvärmerör, fördelare, rumstermostater och uppritande av golvvärmeplan.

 

Golvvarme-Flytande-golv-600

 

Den underliggande cellplastskivan kan fås i olika tjocklekar beroende på vilken bygghöjd som föredras. Systemet finns i tjocklekarna 18, 30, 50 och 70 mm.

En fördel med systemet är att cellplastskivan bidrar med isolering. Cellplastskivan är tillverkad i cellplast med mycket hög tryckhållfasthet vilket gör det möjligt att lägga tunna övergolv. Det underliggande golvet/grunden bör ha en isolering motsvarande 100 mm cellplast. Systemet kräver ingen pågjutning vilket är en fördel.

Golvvärme i betongplatta

Golvvärme i betongplatta bygger något mer på höjden då den kräver en pågjutning på minst 50 mm. Är grunden under oisolerad bör man få in minst 100 mm cellplast under golvvärmen, gärna mer. Detta gör att golvvärmen som minimum bygger 150 mm. Exempel på när det passar att använda ingjuten golvvärme vid renovering är t ex när man gör om en gammal krypgrund till en platta på mark.

Golvvärme på träbjälklag

Golvvärme på träbjälklag passar vid renovering ifall man endast har träreglar som underlag. Då 22 mm spårade spånskivor medföljer i materialpaketet behövs inget annat undergolv samtidigt som spåren gör att bygghöjden blir lägre. Systemet kräver ingen pågjutning vilket är en fördel.

 


 

Materialpaket

Vi levererar kompletta materialpaket för husgrunder där vattenburen golvvärme är en del av paketet då detta önskas. I golvvärmepaketet ingår alltid frakt och det levereras i samarbete med Thermotech.

Golvvarme-Flytande-600H

Flytande golv

Det som ingår i materialpaketet och som läggs på befintligt golv eller bjälklag är spårade cellplastskivor, vändskivor, aluminiumplåtar för värmespridning samt golvvärmerör. Golvvärmerören är som standard 17 mm. Den underliggande cellplastskivan kan fås i olika tjocklekar beroende på vilken bygghöjd som föredras. Systemet finns i tjocklekarna 18, 30, 50 och 70 mm.

Golvvarmefordelare-600H

Golvvärmefördelare

I materialpaketet ingår även en fördelare. Fördelaren är i rostfritt stål och levereras komplett monterad. Fördelaren har som funktion att koppla samman alla slingor samt att fördela det varma vattnet till de olika rummen. Det finns fördelare från 2-12 slingor. Fördelaren är direkt monterbar mot alla shuntar.

Rumsreglering

Termostaterna monteras på väggen och har som funktion att styra värmetillförseln till golvet genom att öppna och stänga fördelarens ställdon. Som standard offererar vi trådbunden rumsreglering i vit kulör. Vid nybyggnation är det vanligast med trådbunden rumsreglering och vid renovering av befintligt hus kan det vara smidigare med trådlös rumsreglering. Rostfri kulör är ett tillval. Trådlös rumsreglering kan offereras separat.

Golvvarmeritning-600H

Objektsanpassad golvvärmeritning

Vid beställning görs en golvvärmeritning på hur golvvärmerören ska läggas i de olika rummen. Golvvärmeplanen görs efter husets planlösning. En mapp med golvvärmeplan samt beräkningar av flödesinställningar medföljer leveransen. Kunden kan dessutom få kontakt med en av Thermotechs golvvärmespecialister för att gå igenom alla nödvändiga detaljer för sitt objekt.

Golvvärme

Vi använder cookies för att se till att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår webbplats samt analysera webbplatsens användning och för att anpassa vår marknadsföring.

Om du trycker på Acceptera godkänner du våra cookies vid fortsatt användande av vår webbplats och samtycker till att vi delar denna information med tredje part, t.ex. våra marknadsföringspartners. För information om hur du kan ändra inställningarna för cookies, se vår Cookie Policy.
För mer information, besök vår
ACCEPTERA ALLA
ENDAST NÖDVÄNDIGA
Cookies förbättrar din upplevelse
Vi använder cookies för att se till att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår webbplats samt analysera webbplatsens användning och för att anpassa vår marknadsföring.

Om du trycker på Acceptera godkänner du våra cookies vid fortsatt användande av vår webbplats och samtycker till att vi delar denna information med tredje part, t.ex. våra marknadsföringspartners. För information om hur du kan ändra inställningarna för cookies, se vår Cookie Policy.
Cookies förbättrar din upplevelse
För mer information, besök
ACCEPTERA ALLA
ENDAST NÖDVÄNDIGA