Golvvärme / Ingjutning

Golvvärme

Golvvärme ger sköna golv att gå på och värmer upp hela rummet på ett behagligt sätt. Med golvvärme alstras värme på en låg temperatur som är fördelat på en stor yta. Då golvvärme är ett lågtemperaturssystem passar det bra med energisnåla värmekällor såsom värmepump, bergvärme eller solvvärme.

Innehåll

Vattenburen golvvärme för ingjutning i betongplatta

Vanligast är att golvvärmen gjuts in i betongplattan. Detta kan göras både vid renovering och nyproduktion. Golvvärmen ger ett värmesystem med låg temperatur som kan kopplas ihop med alla typer av vattenburna värmekällor. Golvvärmesystem för ingjutning består av golvvärmerör, monteringsdetaljer, fördelare, rumstermostater och uppritande av golvvärmeplan.

Golvvarme-ingjutning-600px

Golvvarme-arbetsplats-600px

En golvvärmefördelare kopplar samman alla värmeslingor och fördelar det uppvärmda vattnet till de olika rummen. Sedan har varje rum som har en golvvärmezon en termostat som styr värmeflödet i golvet och reglerar på detta vis rumstemperaturen. I en del fall vill man kombinera golvvärmen med vanliga radiatorer och då behövs en shunt som blandar in vattnet från värmekällan med det från golvvärmesystemet så att önskad temperatur uppnås.

Att tänka på vid val av material

I golvvärmepaketet ingår allt material till golvvärmesystemet fram till fördelaren. Övriga produkter såsom skåp till fördelaren eller separat elpanna för komfortvärme i badrum kan beställas som tillval. Om man behöver koppla ihop golvvärmesystemet med annat uppvärmningssystem eller till annan byggnad etc kan man behöva köpa till produkter som möjliggör detta. Nedan har vi gett exempel på vad man behöver tänka på vid val av material till golvvärme i olika typer av byggnader.

Nyproduktion

Om huset har en ovanvåning som inte ska värmas upp med vattenburen golvvärme utan med vattenburna radiatorer behövs oftast en shunt. Denna kan integreras med fördelaren eller köpas separat. En shunt behövs när man har två vattenburna system som har olika temperatur på vattnet. Golvvärmen har låg temperatur och vattenburna radiatorer hög temperatur. En del värmekällor kan dela ut två temperaturer och då behövs ingen shunt.

Om man redan från början vet att huset ska ha ett uterum kan det vara intressant med ett värmeväxlarpaket. Detta är en kombinerad fördelare och värmeväxlare som möjliggör att man kan köra glykol genom slingorna så att vattnet inte fryser ifall uterummet är helt kallt på vintern.

Mellan fördelaren och värmekällan (exempelvis värmepumpen) behövs ett rör som man lägger mellan cellplastskivor i grunden. I vårt matarpaket ingår rör, rörböjningsstöd och kopplingar.

Tillbyggnad

Om det befintliga huset har vattenburna radiatorer behövs i de flesta fall en shunt. Detta behövs inte ifall det befintliga huset har vattenburen golvvärme. Det finns två storlekar på shuntar. Den lilla är för ytor upp till ca 60 m2 och den stora för ytor upp till 200 m2. En del värmekällor kan dela ut två temperaturer och då behövs heller ingen shunt.

Garage/separat hus på tomten

Om garaget ligger separat från huset kan man välja att koppla golvvärmen mellan garagets fördelare och husets värmekälla. I detta fall kan man köpa till ett matarpaket med rör, rörböjningsstöd och kopplingar. Om man använder matarrör måste detta isoleras då det inte är godkänt att ligga i marken utan isolering. Det finns även färdigisolerade matarrör på marknaden. En annan variant är att separera garagets värme från husets. Golvvärmepaketet behövs då kompletteras med en Elpanna 2 kW.


 

Materialpaket

Vi levererar kompletta materialpaket för husgrunder där vattenburen golvvärme är en del av paketet då detta önskas. I golvvärmepaketet ingår alltid frakt och det levereras i samarbete med Thermotech.

Golvvarme-ingjutning-600H

Ingjutning

Det som ingår i golvvärmepaketet och som gjuts in i betongplattan är rörhållarskena med fästmärlor, rörhullingar och golvvärmerör. Golvvärmerören är som standard 17 mm men finns även i 8 mm, 12 mm och 20 mm.

 

Golvvarmefordelare-600H

Golvvärmefördelare

I materialpaketet ingår även en fördelare. Fördelaren är i rostfritt stål och levereras komplett monterad. Fördelaren har som funktion att koppla samman alla slingor samt att fördela det varma vattnet till de olika rummen. Det finns fördelare från 2-12 slingor. Fördelaren är direkt monterbar mot alla shuntar.

 

Rumsreglering

Termostaterna monteras på väggen och har som funktion att styra värmetillförseln till golvet genom att öppna och stänga fördelarens ställdon. Som standard offererar vi trådbunden rumsreglering i vit kulör. Vid nybyggnation är det vanligast med trådbunden rumsreglering och vid renovering av befintligt hus kan det vara smidigare med trådlös rumsreglering. Rostfri kulör är ett tillval. Trådlös rumsreglering kan offereras separat.

Golvvarmeritning-600H

Objektsanpassad golvvärmeritning

Vid beställning görs en golvvärmeritning på hur golvvärmerören ska läggas i de olika rummen. Golvvärmeplanen görs efter husets planlösning. En mapp med golvvärmeplan samt beräkningar av flödesinställningar medföljer leveransen. Kunden kan dessutom få kontakt med en av Thermotechs golvvärmespecialister för att gå igenom alla nödvändiga detaljer för sitt objekt.


 

Tillval

Produkterna nedan ingår inte i standardpaketet men kan köpas som tillval.

Shunt

En shunt behövs då vattenburen golvvärme ska kombineras med vanliga radiatorer. Det vanligaste fallen är då man har golvvärme på entreplan och radiatorer på ovanplan eller vid tillbyggnader. Shunten kan integreras i fördelaren som på bilden alternativt köpas separat. Shunt ingår inte i standardpaketet utan offereras separat.

Golvvarme-TMix-S-shunt-600H

Shunt TMix S

Denna shunt kan användas för ytor upp till 60 m2.

 

Golvvarme-TMix-M-shunt-600H

Shunt TMix M

Denna shunt kan användas för ytor upp till 200 m2.

 

Värmare/Elpanna

En värmare eller elpanna kan användas som komplement till värmepump för att värma upp en yta när den ordinarie värmekällan inte förser golvvärmesystemet med värme t ex vid sommartid. En elpanna kan även fungera som ett separat system exempelvis för garage eller mindre fritidshus. Elpanna ingår inte i standardpaketet utan offereras separat.

Golvvarme-TMix-M-elpatron

Värmare 350 W – Shunt med elpatron 350 W

Värmare 350 W är en shunt med kompletterande elpatron som ger komfortvärme för golvytor upp till 12 m2. Vanligaste användningsområdet är då komfortvärme önskas i badrummet även under sommaren.

 

Golvvarme-Elpanna-2kW-600H

Elpanna 2 kW

Detta är en elpanna med elpatron 2 kW för golvytor på ca 40 m2. Pannan kopplas till eluttag.

 

Rumstermostater utöver standard

I vårt stanardpaket för golvvärme ingår vita, trådburna rumstermostater utan display. Nedan visar vi de alternativ som går att få som tillval. Det tillkommer även kostnad för trådlös rumsreglering.

Rumstermostat-gra-600H

Rumstermostat rostfri

Denna termostat i vit utan dispaly ingår i standardpaketet. Färgen rostfri (bilden ovan) kan fås som tillval.

 

Rumstermostat-display-600H

Rumstermostat med display

Rumstermostat med display finns i färgerna vit, svart och rostfri.

 

Övriga tillval

Golvvarmefordelarskap-600H

Skåp för golvvärmefördelare

Fördelarskåpet ger en dold och anpassad installation av golvvärmefördelaren. Skåpet finns som inbyggnads eller utanpåliggande. På bilden ses skåpet med monterad golvvärmefördelare.

 

Golvvarme-Matarpaket

Matarrörspaket

Matarrör kan användas för att koppla ihop fördelaren med värmekällan. Matarrörspaketet är rör-i-rör med dimension 25 mm (finns i 15 eller 25 meter/rulle) inklusive 4 st kopplingar och 4 st rörböjningsstöd.

 

Golvvarme-Varmevaxlare-600H

Värmeväxlarpaket

Med värmeväxlarpaketet kan man ha golvvärme även i uterummet. Värmeväxlaren skiljer husets värmesystem från uterummets och man kan blanda glykol i den del som värmer upp uterummet. Detta gör att golvvärmesystemet inte fryser sönder när det är kallt på vintern.

 


 

Montering

Objektsanpassad golvvärmeritning med dimensionering bifogas vid leverans av golvvärmematerialet. Ritningen skickas även som pdf.

Här kan du ladda ner Monteringsanvisning för golvvärme i betongplatta 

 

Kontakta oss gärna för information och rådgivning.

För att få en offert kan du skicka en Prisförfrågan ▸

Golvvärme

Vi använder cookies för att se till att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår webbplats samt analysera webbplatsens användning och för att anpassa vår marknadsföring.

Om du trycker på Acceptera godkänner du våra cookies vid fortsatt användande av vår webbplats och samtycker till att vi delar denna information med tredje part, t.ex. våra marknadsföringspartners. För information om hur du kan ändra inställningarna för cookies, se vår Cookie Policy.
För mer information, besök vår
ACCEPTERA ALLA
ENDAST NÖDVÄNDIGA
Cookies förbättrar din upplevelse
Vi använder cookies för att se till att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår webbplats samt analysera webbplatsens användning och för att anpassa vår marknadsföring.

Om du trycker på Acceptera godkänner du våra cookies vid fortsatt användande av vår webbplats och samtycker till att vi delar denna information med tredje part, t.ex. våra marknadsföringspartners. För information om hur du kan ändra inställningarna för cookies, se vår Cookie Policy.
Cookies förbättrar din upplevelse
För mer information, besök
ACCEPTERA ALLA
ENDAST NÖDVÄNDIGA