Golvvärme / Golvvärme Träbjälklag

Golvvärme

Golvvärme ger sköna golv att gå på och värmer upp hela rummet på ett behagligt sätt. Med golvvärme alstras värme på en låg temperatur som är fördelat på en stor yta. Då golvvärme är ett lågtemperaturssystem passar det bra med energisnåla värmekällor såsom värmepump, bergvärme eller solvvärme. Vi levererar vattenburen golvvärme i samarbete med Thermotech.

Innehåll

Vattenburen golvvärme på träbjälklag

Golvvärme på träbjälklag används ofta då golvvärme önskas på ovanvåning med träbjälklag eller i bottenbjälklaget för krypgrunder. Golvvärmesystemet för träbjälklag består av spårade spånskivor, värmespridningsplåtar av aluminium, golvvärmerör, fördelare, rumstermostater och uppritande av golvvärmeplan.

De spårade spånskivorna ersätter undergolvet. På detta sätt är golvet bärande och ett tunt övergolv kan läggas ovanpå. Eftersom övergolvet är tunt kan man ha väldigt låg temperatur på värmesystemet. En fördel är att spånskivorna är spårade och att bygghöjden därför blir lägre.

Golvvarme-trabjalklag-600px

De spårade spånskivorna ersätter undergolvet. På detta sätt är golvet bärande och ett tunt övergolv kan läggas ovanpå. Eftersom övergolvet är tunt kan man ha väldigt låg temperatur på värmesystemet. En fördel är att spånskivorna är spårade och att bygghöjden därför blir lägre.

Att tänka på vid val av material

I golvvärmepaketet ingår allt material till golvvärmesystemet fram till fördelaren. Övriga produkter såsom skåp till fördelaren eller separat elpanna för komfortvärme i badrum kan beställas som tillval. Om man behöver koppla ihop golvvärmesystemet med annat uppvärmningssystem eller till annan byggnad etc kan man behöva köpa till produkter som möjliggör detta. Nedan har vi gett exempel på vad man behöver tänka på vid val av material till golvvärme i olika typer av byggnader.

Nyproduktion krypgrund

Om huset har en ovanvåning som inte ska värmas upp med vattenburen golvvärme utan med vattenburna radiatorer behövs oftast en shunt. Denna kan integreras med fördelaren eller köpas separat. En shunt behövs när man har två vattenburna system som har olika temperatur på vattnet. Golvvärmen har låg temperatur och vattenburna radiatorer hög temperatur. En del värmekällor kan dela ut två temperaturer och då behövs ingen shunt.

Om man redan från början vet att huset ska ha ett uterum kan det vara intressant med ett värmeväxlarpaket. Detta är en kombinerad fördelare och värmeväxlare som möjliggör att man kan köra glykol genom slingorna så att vattnet inte fryser ifall uterummet är helt kallt på vintern.

Mellan fördelaren och värmekällan (exempelvis värmepumpen) behövs ett rör som man lägger mellan cellplastskivor i grunden. I vårt matarpaket ingår rör, rörböjningsstöd och kopplingar.

Ovanvåning

Vattenburen golvvärme för ovanvåning kan antingen gjutas in eller läggas på träbjälklag. Den vanligaste lösningen för ovanvåningar till småhus är träbjälklag. Om huset har vattenburen golvvärme på alla planen behövs ingen shunt.

För mer information besök gärna Thermotechs hemsida www.thermotech.se
Alla bilder på denna sida är från © Thermotech Scandinavia AB


 

Materialpaket

Vi levererar kompletta materialpaket för husgrunder där vattenburen golvvärme är en del av paketet då detta önskas. I golvvärmepaketet ingår alltid frakt och det levereras i samarbete med Thermotech.

 

Golvvarme-trabjalklag-600px

Träbjälklag

Det som ingår i materialpaketet och som placeras i träbjälklaget är 22 mm spårade spånskivor, vändskivor, aluminiumplåtar för värmespridning samt golvvärmerör. Golvvärmerören är som standard 16 mm.

Golvvarmefordelare-600H

Golvvärmefördelare

I materialpaketet ingår även en fördelare. Fördelaren är i rostfritt stål och levereras komplett monterad. Fördelaren har som funktion att koppla samman alla slingor samt att fördela det varma vattnet till de olika rummen. Det finns fördelare från 2-12 slingor. Fördelaren är direkt monterbar mot alla shuntar.

Rumsreglering

Termostaterna monteras på väggen och har som funktion att styra värmetillförseln till golvet genom att öppna och stänga fördelarens ställdon. Som standard offererar vi trådbunden rumsreglering i vit kulör. Vid nybyggnation är det vanligast med trådbunden rumsreglering och vid renovering av befintligt hus kan det vara smidigare med trådlös rumsreglering. Termostaten finns även i svart. Trådlös rumsreglering kan offereras separat.

Skåp för golvvärmefördelare

Fördelarskåpet ger en dold och anpassad installation av golvvärmefördelaren. Skåpet finns som inbyggnads eller utanpåliggande och anpassas efter antal slingor. Djupet på skåpet är 95 mm, höjd 550 alt 710 och bredd 390, 540, 690 och 840 beroende på antal slingor. Som standard ingår skåp med förmonterad golvvärmefördelare.

Objektsanpassad golvvärmeritning

Vid beställning görs en golvvärmeritning på hur golvvärmerören ska läggas i de olika rummen. Golvvärmeplanen görs efter husets planlösning. En mapp med golvvärmeplan samt beräkningar av flödesinställningar medföljer leveransen. Kunden kan dessutom få kontakt med en av Thermotechs golvvärmespecialister för att gå igenom alla nödvändiga detaljer för sitt objekt.


 

Tillval

Produkterna nedan ingår inte i standardpaketet men kan köpas som tillval.

Shunt

En shunt behövs då vattenburen golvvärme ska kombineras med vanliga radiatorer. Det vanligaste fallen är då man har golvvärme på entreplan och radiatorer på ovanplan eller vid tillbyggnader. Shunten kan integreras i fördelaren som på bilden alternativt köpas separat. Shunt ingår inte i standardpaketet utan offereras separat.

Golvvarme-TMix-S-shunt-600H

Shunt TMix S

Denna shunt kan användas för ytor upp till 60 m2.

Golvvarme-TMix-M-shunt-600H

Shunt TMix M

Denna shunt kan användas för ytor upp till 200 m2.

Värmare/Elpanna

En värmare eller elpanna kan användas som komplement till värmepump för att värma upp en yta när den ordinarie värmekällan inte förser golvvärmesystemet med värme t ex vid sommartid. En elpanna kan även fungera som ett separat system exempelvis för garage eller mindre fritidshus. Elpanna ingår inte i standardpaketet utan offereras separat.

Golvvarme-TMix-M-elpatron

Värmare 350 W – Shunt med elpatron 350 W

Värmare 350 W är en shunt med kompletterande elpatron som ger komfortvärme för golvytor upp till 12 m2. Vanligaste användningsområdet är då komfortvärme önskas i badrummet även under sommaren.

Övriga tillval

Golvvarme-Matarpaket

Matarrörspaket

Matarrör kan användas för att koppla ihop fördelaren med värmekällan. Matarrörspaketet är rör-i-rör med dimension 25 mm (finns i 15 eller 25 meter/rulle) inklusive 4 st kopplingar och 4 st rörböjningsstöd.

Golvvarme-Varmevaxlare-600H

Värmeväxlarpaket

Med värmeväxlarpaketet kan man ha golvvärme även i uterummet. Värmeväxlaren skiljer husets värmesystem från uterummets och man kan blanda glykol i den del som värmer upp uterummet. Detta gör att golvvärmesystemet inte fryser sönder när det är kallt på vintern.


 

Montering

Objektsanpassad golvvärmeritning med dimensionering bifogas vid leverans av golvvärmematerialet. Ritningen skickas även som pdf.

Här kan du ladda ner Monteringsanvisning för golvvärme på trädbjälklag

 

Kontakta oss gärna för information och rådgivning.

För att få en offert kan du skicka en Prisförfrågan ▸

Golvvärme