Golvvärme / Golvvärme Träbjälklag

Golvvärme

Golvvärme ger sköna golv att gå på och värmer upp hela rummet på ett behagligt sätt. Med golvvärme alstras värme på en låg temperatur som är fördelat på en stor yta. Då golvvärme är ett lågtemperaturssystem passar det bra med energisnåla värmekällor såsom värmepump, bergvärme eller solvvärme.

Innehåll

Vattenburen golvvärme på träbjälklag

Golvvärme på träbjälklag används ofta då golvvärme önskas på ovanvåning med träbjälklag eller i bottenbjälklaget för krypgrunder. Golvvärmesystemet för träbjälklag består av spårade spånskivor, värmespridningsplåtar av aluminium, golvvärmerör, fördelare, rumstermostater och uppritande av golvvärmeplan.

De spårade spånskivorna ersätter undergolvet. På detta sätt är golvet bärande och ett tunt övergolv kan läggas ovanpå. Eftersom övergolvet är tunt kan man ha väldigt låg temperatur på värmesystemet. En fördel är att spånskivorna är spårade och att bygghöjden därför blir lägre.

Golvvärme